KONTAKTY

Bezděkovská Eva Starostka sdh.stahlavice@gmail.com
Hora Jiří 2. Náměstek starosty
Cink Aleš Velitel aleskoule@seznam.cz
Rous Jan Jednatel
Šístek Karel Vzdělavatel, Správce mrazáků
Košta Fratišek Člen výboru, Velitel družstva mužů A
Krňoul Dušan Vedoucí mládeže
Špale Pavel Referent MTZ, zástupce předsedy zábavního výboru
Loudová Martina Kronikář, Správce skladu
Kepka Pavel Zástupce velitele, Velitel družstva B, Správce chlaďáků
Harnoch Václav Náměstek starosty, Předseda zábavního výboru
Slavík Petr Hospodář, Účetní
Havlíčková Iveta Referentka žen, Velitelka družstva žen
Rousová Olina Člen výboru, Správce ubrusů
Tolar Kuba Člen výboru, Zástupce velitelů soutěžních družstev